Rakkauden Metsä kartalla

Symbolisen Rakkauden puun voi istuttaa mihin tahansa luvanvaraiselle paikalle, maanomistajan luvalla. Puun tulee olla kyseessä olevalle alueelle soveltuva.

Rakkauden Metsä on siis universaali metsä, joka muodostuu niistä puista, joita istutetaan eri puolille Suomea – ja maailmaa.

Lisäksi mukaan on ilmoittautunut kaupunkeja, kuntia ja yksityisiä maanomistajia,  jotka tarjoavat paikan puiden istutukseen.  Näihin metsiin voi istuttaa puun erikseen tiedotetuin aikatauluin. Osa metsistä nimetään Rakkauden Metsiksi ja niiden tiedot löytyvät valikosta.

Ensimmäiset Rakkauden Puut istutettiin kesäkuussa 2020 konseptin perustajan, Anu Nylundin, isoisovanhempien alun perin omistamaan metsään Lopelle. 28.8.2020 avataan Rakkauden Metsä Helsingin Vuosaareen. Se on toteutunut kaupunginvaltuutettu Leo Straniuksen (vihreät) aloitteesta.

Haluatko tarjota omistasi alueen paikaksi, johon nekin, joilla ei ole omaa maata, voivat istuttaa Rakkauden Puun ja olla mukana suojelemassa luontoa?

Ota yhteyttä:
anu.nylund@moodoffinland.fi