Rakkauden Metsä kartalla

Symbolisen Rakkauden puun voi istuttaa mihin tahansa luvanvaraiselle paikalle, maanomistajan luvalla. Puun tulee olla kyseessä olevalle alueelle soveltuva ja puun omistus säilyy aina maan omistajalla. Puut kasvavat luonnon ehdoilla.

Jokainen Rakkauden Metsä – todistuksen ostamisen yhteydessä ilmoitettu puu merkitään Rakkauden Metsä- karttaan.

Rakkauden Metsä on siis universaali metsä, joka muodostuu niistä puista, joita istutetaan eri puolille Suomea – ja maailmaa.

Lisäksi mukaan on ilmoittautunut kaupunkeja, kuntia ja yksityisiä maanomistajia,  jotka tarjoavat paikan puiden istutukseen.  Näihin metsiin voi istuttaa puun erikseen tiedotetuin aikatauluin. Osa metsistä nimetään Rakkauden Metsiksi ja niiden tiedot löytyvät valikosta.

20.06.2020 istuettiin ensimmäiset Rakkauden Puut konseptin perustajan, Anu Nylundin, isoisovanhempien alun perin omistamaan metsään Lopelle.

28.8.2020 istutettiin Rakkauden Metsä Helsingin Vuosaareen 280 puuta. Se on Anu Nylundin ideasta ja kaupunginvaltuutettu Leo Straniuksen (vihreät) aloitteesta toteutunutHelsingin kaupungin projekti. Vain pieni osa puiden istuttajista lunasti todistuksen ja osallistui ikimetsien suojeluun.

16.1.2022 istutettiin ensimmäinen Rakkauden Puu Suomen rajojen ulkopuolelle, Pohjois-Espanjaan Asturiaksen maakuntaan.

Haluatko tarjota omistamasi alueen paikaksi, johon nekin, joilla ei ole omaa maata, voivat istuttaa Rakkauden Puun ja olla mukana suojelemassa luontoa?

Ota yhteyttä:
anu.nylund@moodoffinland.fi